Trường đại học thủ đô hà nội

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2020